provádíme dodávky a ELEKTROMONTÁŽE DO 35 kV,

servis a údržbu ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ včetně revizí

člen
společenství
smluvní
partner
držitel
certifikátů

O společnosti

Společnost ELSPOL Elektro s.r.o. je tady pro Vás již od roku 2000, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku jako společnost provádějící kompletní dodávky a elektromontáže do 35 kV, dodávky a montáže veřejného osvětlení, telekomunikací a světelného signalizačního zařízení, provádění revizí elektrických zařízení. Jsme stabilní firma s ročním obratem cca. 100mil a více.

Společnost ELSPOL Elektro s.r.o. získala za celou dobu své existence řadu odborných oprávnění umožňující provádění prací pro ČEZ, a.s., SŽDC, a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR aj. Na základě těchto odborností a kvalitní práce se firma stala hlavním dodavatelem pro významné krajské investory a stavební firmy jako např. Magistrát města Ostravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR, STRABAG a.s., PORR a.s, Skanska a.s., FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., AŽD Praha s.r.o., Eurovia CS a.s., Metrostav a.s., HOCHTIEF CZ a.s., VMI Silesia s.r.o., Lesostavby Frýdek-Místek a. s., AWT Rekultivace a.s., COLAS CZ, a.s. a mnoho dalších.

Společnost ELSPOL Elektro s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14 001 a ISO 45001, z čehož vyplývá cílevědomé přistupování ke kvalitě práce a ochraně životního prostředí včetně důsledného dodržování bezpečnosti práce.

 

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ DODÁVKY A MONTÁŽE

ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, VÝSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Provádíme elektroinstalační práce všech rozsahů: občanská výstavba, průmyslové haly, výpravní budovy, atd.

Výstavbu veřejných osvětlení provádíme pro již výše zmiňované investory, města, obce, soukromé osoby v rámci výstavby dopravní infrastruktury např. výstavba D47 - úsek Ostrava.

PŘELOŽKY VYSOKÉHO A NÍZKÉHO NAPĚTÍ

Jakožto odborná firma s oprávněním k manipulaci na zařízeních ČEZ, SŽDC, DP provádíme přeložky kabelových vedení vysokého a nízkého napětí.

REKONSTRUKCE SVĚTELNÝCH KŘIŽOVATEK

V rámci výstavby světelných signalizačních zařízení provádíme montáže na území celé České republiky s dodávkami hardwarového a softwarového vybavení předních dodavatelů technologických zařízení SSZ.

ÚPRAVY TROLEJOVÝCH VEDENÍ

Díky odbornosti našich zaměstanaců jsme držiteli oprávnění k provádění úprav trolejových vedení v prostorech ČD SŽDC i Dopravních podniků.

DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Provádíme drobné stavby včetně jejich změn a odstraňování, kladení zámkové dlažby, zemní práce, stavby technologických objektů (trafostanice, objekty řízení SOS systému, videodohledů).

PRONÁJEM MOBILNÍCH TRAKČNÍCH STOŽÁRŮ

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu až 8 ks mobilních trakčních stožárů. Jako dočasný základ slouží betonový blok o rozměrech 2x2x0,65 m. Protizávaží tvoří běžné silniční panely a dovolený vrcholový tah stožáru závisí na počtu protizávaží.

UKÁZKY REALIZACÍ

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH REALIZACÍ OD ROKU 2015

Rekonstrukce SSZ křižovatky č.1021 Českobratrská x Sokolská třída, SO 651 - Úprava trolejového vedení Ostrava / 2019
D1 Opravy elektro - oprava závor na D1 v km 296,2 - 341,5 a D48 km 0,5 Ostrava / 2019
Rekonstrukce VO oblast Červeného kříže - Bozděchova Ostrava / 2019
Rekonstrukce ul. Mánesova, SO 401  - Úpravy VO     Ostrava / 2019
Chodník a cyklostezka - Průmyslový park, Jihlava, SO 400 Veřejné osvětlení  Jihlava / 2018
Rekonstrukce VO oblast Šeříkova - Na Výspě, VO   Ostrava / 2018
Rekonstrukce VO Muzejní     Ostrava / 2018
Vybudování proměnného dopravního značení na silnici I/56 - SDZ Frýdek - Místek / 2018
Kontejnérové překladiště Paskov, III.etapa, Venkovní osvětlení + NN Paskov / 2018
Rekonstrukce VO oblast Předškolní           Ostrava / 2018
Rekonstrukce VO oblast Dvorní Ostrava / 2018
I/57 Krnov - SV obchvat Krnov / 2018
Oprava kabelizace ZZ v ŽST Lískovec u Frýdku  - Místku Lískovec / 2017
Areál ZOO - energie Ostrava / 2017 - 2019
Přestupní terminál Orlová     Orlová / 2017
Rekonstrukce VO oblast Srbská, Jičínská, Ostrava - Výškovice Ostrava / 2017
Rekonstrukce VO Plk. Rajmunda Prchaly, Ostrava - Poruba     Ostrava / 2017
Chodník podél sil.II/483, Čeladná - II.etapa Čeladná / 2017
Rekonstrukce VO oblast Antonína Brože Ostrava / 2017
Výměna a doplnění trakčních kabelů DPO na ulici 28.října Ostrava / 2017
Výstavba tělocvičny u ZŠ č.p.136 v Ostravě - Petřkovicích Petřkovice / 2017
Modernizace spádoviště Praha - Libeň včetně protihlukových opatření Praha / 2016
Rekonstrukce nástupišť Prostorná Ostrava / 2016
Revitalizace trati Opava východ  Olomouc hl. n., revizní zprávy a UTZ určených objektů      Opava / 2016
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna Brno / 2016
Rekonstrukce části stáv. VO ul. Mostní - Lobeček, Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou / 2016
Stavební úpravy objektů - Palackého 1108/105, 1110/105b Ostrava / 2016
Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Břustkova, Šeříkova Ostrava / 2016
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n. Opava / 2016
Celková rekonstrukce bytového domu Přívozská čp. 1628/36 Moravská Ostrava Ostrava / 2016
SSZ křižovatky 4077 Martinovská - Provozní - 1.čs. armádního sboru Ostrava / 2016
Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava-Vítkovice, definitivní SZZ Ostrava / 2015
Oprava SSZ 17. Listopadu x Dlouhá třída Havířov / 2015
Rekonstrukce nástupišť Kino Luna II Ostrava / 2015
Rekonstrukce zastávek Městský stadión a sport Aréna na ul. Závodní Ostrava / 2015

KONTAKTUJTE NÁS

René Orawczak jednatel, ředitel společnosti

Ing. Jiří Mikulica jednatel, manažer kvality, rozpočtář

Martin Ševčík vedoucí obchodního oddělení

Monika Kunčíková ekonom

Ing. Martina Juřicová asistentka

Bc. Radek Křivák přípravář

Vladimír Nasadil vedoucí výroby

Václav Král hlavní stavbyvedoucí

René Šustík hlavní stavbyvedoucí

Lukáš Myjavec hlavní stavbyvedoucí

Bc. Pavel Myslivec stavbyvedoucí